Fianáin ar shuíomh gréasáin na hUachtaránachta AE

Úsáidimid fianáin chun gur fearr a éireoidh le do chuairt ar ár suíomh.  Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do shocruithe fianán aon uair.

 Ar ais Comhroinn 

agri: Talmhaíocht & Iascach

agri

Pléann an Chomhairle Talmhaíochta agus Iascaigh (AGRI FISH) le beartais an Aontais Eorpaigh ar cheisteanna talmhaíochta, lena n-áirítear an Comhbheartas Talmhaíochta (CBT), foraoiseacht agus sábháilteacht bia, agus comhchuibhiú rialacha ar cheisteanna amhail gnóthaí tréadliacha, leas ainmhithe, agus lotnaidicídí.  Pléann sé leis an gComhbheartas Iascaigh (CBI) freisin agus le gnóthaí muirí.  Airí na mBallstát uile AE atá freagrach as na ceisteanna sin a bhíonn ar an gComhairle.  Tá sé comhdhéanta de na hAirí ó Bhallstáit uile an AE atá freagrach as na ceisteanna seo, uair sa mhí a thagann sí le chéile, agus le linn Uachtaránacht na hÉireann beidh sí faoi chathaoirleacht an Uasail Simon Coveney, Aire Talmhaíochta, Bia agus na Mara.

Áirítear ar phríomhthosaíochtaí Uachtaránacht na hÉireann:

  1. Comhaontú a fháil ar athchóiriú an CBT (lena n-áirítear íocaíochtaí díreacha le feirmeoirí, tacaíochtaí margaidh, beartas forbartha tuaithe agus rialacha nua ar mhaoiniú agus rialuithe).
  2. Athchóiriú an CBI a chur aghaidh agus teacht ar chomhaontú ar an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI).

Féach Imeachtaí agri Uile >

Féach Nuacht agri Uile >

An tAire

Back to top IE