Fianáin ar shuíomh gréasáin na hUachtaránachta AE

Úsáidimid fianáin chun gur fearr a éireoidh le do chuairt ar ár suíomh.  Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do shocruithe fianán aon uair.

 Ar ais

An Clár; Éire, an Liotuáin, an Ghréig


Cad é féin?

Plean oibre 18 mí is ea clár an Tríréid a d'ullmhaigh grúpa trí Uachtaránacht ar Chomhairle an AE agus Rúnaíocht na Comhairle, is leagann sé amach na príomhchuspóirí chun clár oibre an AE a thiomáint ar aghaidh. Is iad an Liotuáin (Iúil-Nollaig 2013) agus an Ghréig (Eanáir-Meitheamh 2014) comhpháirtithe Thríréad na hÉireann.

Cén fáth a bhfuil sé againn?

Cuireann Clár an Tríréid cur chuige comhleanúnach chun cinn i bpleanáil obair na Comhairle ar feadh 18 mí seachas 6 mhí gach Uachtaránachta. Ar an mbealach sin, is féidir le hUachtaránachtaí tosaíochtaí agus straitéisí níos fadtéarmaí a aithint agus a fhorbairt chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

Limistéir a bhfuil tábhacht straitéiseach leo

 • Is iad príomhaidhmeanna Chlár an Tríréid Éire-An Liotuáin-an Ghréig fás a spreagadh, poist a chruthú agus iomaíochas an AE a threisiú. Cuireadh clár Uachtaránachta an Tríréid i láthair ag an gComhairle Gnóthaí Ginearálta an 11 Nollaig 2012, agus bhí na spriocanna seo a leanas ann:

 

 • AEA a neartú AEA trí shásraí rialachais eacnamaíoch agus an Seimeastar Eorpach a chur i bhfeidhm.  
 • Obair a chur chun cinn le cobhsaíocht airgeadais an AE a chinntiú, go háirithe ar an Aontas Baincéireachta.
 • Obair a chríochnú ar chreat 7 mbliana Bhuiséad an AE, an Creat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) do 2014-2020.
 • Na gealltanais a rinneadh sa Chomhshocrú le haghaidh Fáis agus Post a chomhlíonadh. 
 • Iomaíochas thionscail an AE a fheabhsú, le fócas ar iomaíochas na FBManna.
 • An Margadh Aonair Digiteach agus an Clár Oibre nua Digiteach a fhorbairt.
 • Clár oibre Trádála an Aontais a chur ar aghaidh trí thrádáil shaor, chothrom, oscailte a chur chun cinn, go háirithe AE-SAM.
 • Móiminteam leanúnach a chinntiú sa chlár oibre um Méadú.
 • Cuidiú leis an Margadh Aonair a chur i gcrích trí na tograí eile sa chéad Acht um an Margaidh Aonair a aontú agus obair le tograí faoi SMA II a chur chun cinn. 
 • Ról an Aontais mar cheannaire ar Cheisteanna Forbraíochta agus  Daonnúla a chaomhnú.
 • Bliain na Saoránach a bheidh in 2013 freisin, agus beidh tionchar aige sin ar  chur chuige an chéad dá Uachtaránacht. 


  Leis seo tá téacs iomlán Chlár an Tríréide.

 

Back to top IE