Fianáin ar shuíomh gréasáin na hUachtaránachta AE

Úsáidimid fianáin chun gur fearr a éireoidh le do chuairt ar ár suíomh.  Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do shocruithe fianán aon uair.

 Ar ais

Cost-éifeachtacht agus inbhuanaitheacht


Beidh thart ar 1,600 cruinniú i rith ár nUachtaránachta, os cionn 180 acu in Éirinn. Táimid ag súil le fáilte a chur roimh thart ar 15,000 toscaire, agus os cionn 500 cuairt ó iriseoirí idirnáisiúnta a óstáil. Is é is fócas uileghabhálach do phleanáil Rialtas na hÉireann an tasc casta, tábhachtach seo a chur i gcrích ar bhealach éifeachtach, cost-éifeachtach, inbhuanaithe.

Uachtaránacht éifeachtach ó thaobh costais

Costas thart ar € 110m a bhí ar Uachtaránacht na hÉireann na bliana 2004. Meastar gur costas € 60 milliún a bheidh ar ár nUachtaránacht 2013 (cé go bhféadfadh roinnt costais breise slándála a bheith i gceist). Táimid tar éis ciorrú go suntasach, lena n-áirítear le hearraí agus seirbhísí a bhaineann leis an Uachtaránacht.

Glacamar roinnt beart chun ár gcostais a theorannú :

• Is leis an Stát gach ionad príomha le haghaidh imeachtaí againn, agus is í Oifig na nOibreacha Poiblí a fheidhmíonn iad. Caisleán Bhaile Átha Cliath a bheidh mar Cheanncheathrú Uachtaránachta againnn, agus is ansin a bheidh formhór ár n-imeachtaí ar siúl. Coigleoidh an an suíomh amháin sin costais curtha ar bun, agus laghdóidh an suíomh lárnach costais iompair.
•Busanna a bheidh mar phríomhghleas iompair. Teorannófar úsáid na ngluaisteán do na Cinn Toscaireachta ag an 11 chruinniú neamhfhoirmiúil Airí agus dornán imeachtaí ard-leibhéil. Nuair is gá gan teip í, beidh sí ar fáil trí urraíocht carrchuideachta aitheanta.
• Nuair is féidir, táimid ag socrú ceannach aonair ar an mórchóir a dhéanamh le luach ar airgead a uasmhéadú
• Lorgaíomar urraíocht do ghnéithe tábhachtacha den chlár
• As na 180 imeacht a bheidh ar siúl in Éirinn, ní bheidh an Uachtaránacht ag íoc as seomraí óstáin ach do na Cinn Toscaireachta do na 11 chruinniú neamhfhoirmiúil Airí agus dornán imeachtaí ard-leibhéil
• Ní fhoilseofar cruachóipeanna de lámhleabhair le toirt mhór, amhail an Cé hé Cé (treoir pearsanra na hUachtaránachta), ná príomhchlár na hUachtaránachta. Beidh gach doiciméad ar fáil le híoslódáil ar shuíomh gréasáin na hUachtaránachta.
• Cosúil le hUachtaránacht na Danmhairge, ní bheidh uisce as buidéil ag cruinnithe againn, ach uisce buacaire ina ionad.

Uachtaránacht Inbhuanaithe

Táimid ag obair go crua chun an Uachtaránacht a dhéanamh níos inbhuanaithe.

Soláthar glas

 • Baill den Chlár Glas Aíochta is ea an dá óstán comhdhála is mó i mBaile Átha Cliath (Herbert Park Hotel agus an Westbury), faoi mhaoirsiú ag Gníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil na hÉireann.
 • Beidh ar sholáthraithe lónadóireachtatáirgí feola agus glasraí a chur ar fáil ó sholáthraithe atá liostaithe mar Chomhaltaí Ceadaithe de Scéimeanna Árachais Cáilíochta an Bhoird Bhia.
 • Ní mór táirgí éisc a fhoinsiú ó sholáthraithe / próiseálaithe a chloíonn leis na caighdeáin forordaithe ag Éisc Fhreagracha na hÉireann.
 • Cuireadh úsáid a bhaint as tae / caife Cóir-Thrádála, feoil orgánach agus / nó saor-raoin , éanlaith chlóis agus táirgí déiríochta, bia mara a foinsíodh go hinbhuanaithe agus lorg carbóin san áireamh sa phróiseas soláthair.

Iompar Glas

 • Spreagfaidh suíomh lár cathrach na n-ionad agus na n-óstán na toscairí le siúl chuig cruinnithe agus uathu. Le comhar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha agus JC Decaux, beidh rochtain éasca ag toscairí at cuairt ar Scéim Rothair Bhaile Átha Cliath.
 • I gcás nach mbeadh na modhanna iompair sin praiticiúil, is ar bhus, seachas i gcarranna, a aistreofar toscairí, nuair is féidir sin.

Páipéar a laghdú

 • Ní fhoilseofar cruachóipeanna de lámhleabhair le toirt mhór, ach beidh siad ar fáil le híoslódáil ar shuíomh gréasáin na hUachtaránachta. Beidh an Ionad Preasa na hUachtaránachta gan pháipéar oiread agus is féidir.
 • Chun leas a bhaint as rochtain fhorleathan na bhfón cliste, treoróidh cárta cóid QR toscairí agus an preas chuig na príomh-mhíreanna ar shuíomh gréasáin na hUachtaránachta. Táimid freisin ag spreagadh doiciméid cruinnithe a dháileadh trí chóid QR agus URLanna.

Bainistíocht Inbhuanaithe Imeachtaí

 • Tá Caisleán Bhaile Átha Cliath, príomhionad Uachtaránacht na hÉireann, ag obair le Deimhniú na hEorpa le deimhniú Caighdeán ISO a bhaint amach do Bhainistiú Inbhuanaithe Imeachtaí agus Bainistiú Comhshaoil araon.
 • Laistigh de Caisleán Bhaile Átha Cliath, úsáidfear saoráidí athchúrsála, scaradh dramhaíola agus soilsiú agus trealamh atá tíosach ar fhuinneamh.
 • Íoslaghdófar tomhaltas uisce trí úsáid a bhaint as faireachán agus braiteoirí.

Certification Europe ISO20121‌   Certification Europe ISO14001

Bearta eile

 • Laghdaigh físchomhdhálacha idir an Bhruiséil agus Baile Átha Cliath lorg carbóin agus shábháil sé airgead le linn phleanáil na hUachtaránachta.
 • Tarchuirfidh an craoltóir is óstach píosaí scannáin go digiteach, agus ní bheidh téipeanna in úsáid.
 • Chiorraigh an Uachtaránacht rudaí cosúil le stáiseanóireacht agus cuimhneacháin, agus nuair ab fhéidir, fuarthas ó fhoinsí in Éirinn iad.
 • Tá an Uachtaránacht i gcomhar le hÚdarás Fuinnimh Inbhuanaithe na hÉireann faoi thionscnaimh um chuntasacht carbóin. 

Back to top IE