Fianáin ar shuíomh gréasáin na hUachtaránachta AE

Úsáidimid fianáin chun gur fearr a éireoidh le do chuairt ar ár suíomh.  Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do shocruithe fianán aon uair.

 Ar ais

Bliain Eorpach na Saoránach


Bliain Eorpach na Saoránach, 2013

Logo2

Ainmníodh 2013 mar Bhliain Eorpach na Saoránach.

‌Is é is cuspóir di na cearta a thagann le  saoránacht an AE a phoibliú, go háirithe ár gceart le bogadh go tíortha eile an AE, cónaí iontu faoi shaoirse plé a ghiniúint leis an AE a thabhairt níos gaire dá shaoránaigh. Tá tuilleadh le léamh faoi Bhliain na Saoránach ar shuíomh gréasáin oifigiúil an Choimisiúin Eorpaigh.

Seolfaidh Uachtaránacht na hÉireann Bliain na Saoránach i mBaile Átha Cliath an 10 Eanáir, ag insealbhú foirmiúil an Taoiseach Enda Kenny, an Tánaiste Eamon Gilmore, agus Uachtarán an Choimisiúin José Manuel Barroso. Leanfar le "Comhphlé na Saoránach" le Leas-Uachtarán an CE agus Coimisinéir um Cheartas, Bunchearta agus Saoránacht Viviane Reding, agus leis an Aire Stáit um Ghnóthaí Eorpacha Lucinda Creighton, ina mbeidh thart ar 200 saoránach.

Baineann gach duine den 500 milliún Eorpach tairbhe laethúil as na cearta a fhaigheann siad le ballraíocht san AE, mar a dhéanann geilleagar an AE féin. Bhunaigh an Coimisiún Eorpach tairseacha gréasáin, mar shampla Europe Direct agus An Eoraip Agatsa le córas faisnéise 'ionad ilfhreastail amháin'a chur ar fáil faoi chearta shaoránaigh an Aontais. Cuireann sé freisin uirlisí réiteach fadhbanna ar fáil, amhail SOLVIT, chun cabhrú le saoránaigh an Aontais  úsáid níos fearr a bhaint as a gcearta agus iad a chosaint. Agus fós léiríonn taighde an AE féin go bhfuil a lán againn nach dtuigeann ár gcearta mar shaoránaigh an AE fós, agus nach n-úsáidimid iad. 

I rith Bhliain na Saoránach beidh raon gníomhaíochtaí faisnéise le fios a gceart agus a bhfreagrachtaí mar shaoránaigh de chuid an Aontais Eorpaigh a thabhairt do shaoránaigh; chun an AE a thabhairt níos gaire don saoránach agus a mhíniú a ndéanann an AE dóibh;  plé leathan ar fhéiniúlacht na hEorpa a oscailt; agus le soghluaisteacht na n-óg a spreagadh. Spreagfaidh an Coimisiún Eorpach comhphlé idir gach leibhéal den tsochaí shibhialta, de riaracháin agus de lucht gnó ag imeachtaí agus comhdhálacha ar fud na hEorpa. Déanfar gníomhaíochtaí a eagrú freisin ag leibhéal an phobail, do shaoránaigh agus d'eagrais na sochaí sibhialta. Cabhróidh an próiseas comhphlé seo le haisling a thógáil den chuma ba chóir a bheith ar an AE in 2020.

Back to top IE