Fianáin ar shuíomh gréasáin na hUachtaránachta AE

Úsáidimid fianáin chun gur fearr a éireoidh le do chuairt ar ár suíomh.  Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do shocruithe fianán aon uair.

 Ar ais

Éire agus an AE: 40 bliain


Brigid Laffan, Ollamh le Polaitíocht Eorpach, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath.

Smaoinigh siar ar laetha a bhí 
Ionas go bhfanfaimidne feasta 
Fós inár nGaeil dhochloíte.     W.B. Yeats

Tosaíonn 7ú Uachtaránacht na hÉireann san aon am le cothrom 40 bliain de bhallraíocht na hÉireann san Aontas Eorpach, an 1 Eanáir 1973. An lá sin, thionscnain stát agus pobal na hÉireann caidreamh nua leis na stáit agus na pobail eile a bhí an uair sin i naoi dtír Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa.   

Thiar i 1973, ba le corraíl agus le heagla araon a d'fhéachtaí ar ár mballraíocht.    Bhí Éire ag filleadh ar an Eoraip, chuig cianchuid dá stair féin nach raibh ligthe i ndearmad.  Anois bheadh suíochán ag an mbord i gclub tábhachtach domhanda ag an stát beag seo, i gclub a bhainfeadh an faobhar den chaidreamh míchothrom leis an gcomharsa mhór ba ghaire dó.  Bhí eagla ar go leor, ámh, faoi chumas gheilleagar na hÉireann a bheith san iomaíocht sa timpeallacht nua dhúshlánach seo.  

Ó Eanáir 1973 i leith tháinig claochlú ar an AE agus ar Éirinn araon.    Glacann Éire le hUachtaránacht AE ina bhfuil 27 mballstát, ina bhfuil margadh ard-chomhtháite, agus airgeadra atá i bpáirt ag 17 stát.  An margadh aonair.  Le FDI ollmhór ó SAM agus le haistrithe ón gcomhtháthú, rinneadh ceann de na geilleagair is oscailte agus is mó onnmhairithe ar domhan d'Éirinn.  Fiú ag an uair seo faoi dhálaí geilleagracha fíor-dhúshlánacha, tá neart lárnach geilleagrach na hÉireann i bhfad níos folláine ná mar a measadh agus Éire ag dul isteach san Aontas. 

Cuid dhílis de thírdhreach na tíre is ea ár mballraíocht san AE anois. Is mór a chuaigh an AE i gcion ar mhór-réimsí dár mbeartas poiblí, idir shláinte agus shábháilteacht, idir chaighdeáin bia agus chomhionannas idir fir agus mná. Is léir gach áit a thionchar ar ár sochaí, sna táirgí ó mhór-roinn na hEorpa inár n-ollmhargaí, i gclaochlú na tuaithe, sna mic léinn Éireannacha ag dul ar chláir Erasmus, i ról na mban ar láthair na hoibre agus sna oibrithe ó thíortha eile AE atá inár gcathracha agus ár mbailte. Claochlaíodh cultúr ábhartha, cluaise agus béil na hÉireann. 

Ach tá baol ann go ndéadfaimis talamh slán den líon sábhala a thugann an AE dúinn. Ansin thiar ba é suíochán ag an mbord bunchúis ár mballraíochta. Inniu tá Éire ag cabhrú le haistear an AE a mhúnlú, agus trína ballraíocht san AE tá ról sa domhan aici nach mbeadh aici ina héagmais. 

D'éirigh le ballraíocht na hÉireann san AE, agus b'fhéidir gurb é sin an cion is mó uainn don Eoraip. Thug sé deashampla do bhaill eile sa deashaol agus sa drochshaol araon. Léirigh sé gur féidir le stát cuibheasach bocht rath a fháil san AE. Agus fós níor chaill sí riamh a cuid 'gaelachais dhochloíte'.  

Faigh breis eolais ar an tslí ar bhain Éire leas as a ballraíocht san AE, agus faoi chion na hÉireann don AE.

Back to top IE