Fianáin ar shuíomh gréasáin na hUachtaránachta AE

Úsáidimid fianáin chun gur fearr a éireoidh le do chuairt ar ár suíomh.  Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do shocruithe fianán aon uair.

 Ar ais Creidiúnaigh  

Cruinniú Neamhfhoirmiúil na Comhairle Iomaíochais

02.05.2013 - 03.05.2013

compet
 

Is é is téama foriomlán do chruinniú neamhfhoirmiúil na Comhairle Iomaíochais "FBManna mar thiománaí fáis" agus "Conas is féidir linn tacú le FBManna ag baint úsáide as cistí agus acmhainní an AE chun poist agus fás a chruthú?"

Beidh an Chomhairle le chéile ar feadh dhá lá ina dhá réimse ar leith.

Lá 1 (2 Bealtaine)

Díreoidh Lá 1 Thaighde agus Nuáil le téama "Conas barrmhaitheas a chur ar bhuntáistí na hinfheistíochta taighde Eorpaí d'fhostaíocht, fás agus sochaí na hEorpa". Beidh scrúdú ar na hábhair seo a leanas:

 • Bealaí inar féidir leis an gcóras Eorpach taighde tacú níos fearr le poist, fás agus folláine na sochaí
 • Conas is féiidir le hinfheistíocht taighde Eorpacg iomaíochas thionscal na hEorpa a ardú agus cumas nuálach FBManna na hEorpa a mhéadú

Lá 2 (3 Bealtaine)

Díreoidh Lá 2 ar Thionscail, Margadh Inmheánach agus Fiontair. Sna hábhair do lá a dó beidh:

 • Rochtain ar Airgeadas - caipiteal fiontair agus a úsáid i gcuideachtaí domhanda trádála atá ag fás go hidirnáisiúnta
 • Idirnáisiúnú FBManna - deiseanna féideartha d'fhiontair an AE i margaí domhanda
 • Fiontraíocht - cathracha agus na réigiún mar mhoil don nuáil agus don fhiontraíocht

Forléargas ar imeachtaí

&nbps;

Teagmhálacha

 • Roisín McCann, Preas-Oifigeach na Roinne

  T:

  M:

  E:

 • Cian Connaughton, Urlabhraí Preasa

  T:

  M:

  E:

Áit

 

Caisleán Bhaile Átha Cliath

Nuacht faoi imeachtaí

Pléann Airí AE conas poist agus fás a chothú ó infheistíocht nuála agus taighde AE

Comhaontú a chur chun cinn ar Fhís 2020 - fócas soiléir an chéad lá den chruinniú den Chomhairle Iomaíochais i mBaile Átha Cliath.
compet

Airí Taighde agus Fiontraíochta AE le hinfheistíocht i dtaighde agus cothú FBManna a phlé

Na hAirí Bruton agus Sherlock ag óstáil na Comhairle Iomaíochais i mBaile Átha Cliath le fócas ar uasmhéadú post agus fáis AE trí straitéisí spriocdhírithe ar thaighde agus tionscal. Aird ar leith le tabhairt do FBManna.
compet

An cumas 23 milliún post a chruthú ag FBManna an AE

Airí Fiontar an AE ag díriú ar FBManna a chumasú le fás agus cruthú poist a thiomáint le linn plé táirgiúil ar chóipcheart agus an Margadh Aonair Digiteach.
compet

 #eu2013ie

EU Presidency on Twitter >

Back to top IE