Fianáin ar shuíomh gréasáin na hUachtaránachta AE

Úsáidimid fianáin chun gur fearr a éireoidh le do chuairt ar ár suíomh.  Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do shocruithe fianán aon uair.

 Ar ais Comhroinn 

Airí Taighde agus Fiontraíochta AE le hinfheistíocht i dtaighde agus cothú FBManna a phlé

Preaseisiúint: 01.05.2013, 15:24 GMT

compet

Na hAirí Bruton agus Sherlock ag óstáil na Comhairle Iomaíochais i mBaile Átha Cliath le fócas ar uasmhéadú post agus fáis AE trí straitéisí spriocdhírithe ar thaighde agus tionscal. Aird ar leith le tabhairt do FBManna.

Beidh an tAire Post, Fiontar agus Nuála, Richard Bruton TD, agus an tAire Stáit um Thaighde agus Nuáil, Seán Sherlock, TD, ina gcomh-chathaoirligh ar chruinniú neamhfhoirmiúil na Comhairle Iomaíochais an tseachtain seo.

Beidh an tAire Sherlock ina chathaoirleach ar an gcruinniú d’Airí Taighde an AE  Déardaoin. Pléifidh na hAirí conas is fearr an acmhainneacht le haghaidh post agus fáis ó na hinfheistíochtaí atá á ndéanamh i dtaighde agus nuáil a uasmhéadú. Gheobhaidh na hAirí cur i láthair ó dhaoine mór le rá ón tionscal, taighde agus earnálacha SME, ina measc an Dr Martin Curley ó Intel Labs Europe, an tOllamh Fergus Shanahan de COC agus an Dr Kai Engel ó AG Kearney. Beidh Máire Geoghegan-Quinn, Coimisinéir um Thaighde agus Nuáil an AE mar ionadaí ar an gCoimisiún Eorpach. 

An tAire Sherlock: "Beidh cur chuige agus fócas ar thaighde agus ar nuáil  ríthábhachtach le rathúnas an AE amach anseo a chinntiú."

Dúirt an tAire Sherlock: "Sin an fáth gá dúinn comhaontú a fháil ar an gcaoi is fearr chun na buntáistí a bhaineann le infheistíocht i dtaighde ó thaobh post, fás agus ag sochaí na hEorpa a uasmhéadú. Tá súil agam go bhfaighidh na hAirí roinnt léargas luachmhar ó na saineolaithe mór le rá a bheidh ag roinnt a dtaithí  linn agus táim ag súil le plé sásúil."

Beidh an tAire Bruton ina chathaoirleach ar an gcruinniú neamhfhoirmiúil d’Airí Tionscail agus Fiontair an AE Dé hAoine. Beidh fócas na nAirí ar FBManna a chumasú le fás agus cruthú post a thiomáint san Eoraip. Éistfidh na hAirí le roinnt de na daoine is údarásaí ar FBManna. I measc na gcainteoirí beidh an tOllamh Josh Lerner, Ollamh Baincéireachta Infheistíochta ag Scoil Ghnó Harvard, a bheidh ag labhairt ar rochtain FBManna ar mhaoiniú; iar-buaiteoir an chomórtais Fiontraí Éireannach na Bliana, Liam Shanahan, a léireoidh na bearta lárnacha atá ag teastáil ó FBManna le hidirnáisiúnú agus an tOllamh Thomas Cooney ó institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (DIT) a bheidh ag labhairt ar chathracha agus réigiúin mar thiománaithe na fiontraíochta, nuála, an fháis eacnamaíoch agus post. Antonio Tajani, Leas-Uachtarán an Choimisiúin agus Coimisinéir Tionscail agus Fiontraíochta, a ionadóidh an Coimisiún Eorpach. 

An tAire Bruton"Ós rud é gurb iad tosaíochtaí na hÉireann le linn Uachtaránacht an AE  cobhsaíocht, poist agus fás, tá áthas orm fáilte a chur roimh Airí Taighde agus Fiontair go Baile Átha Cliath chun díriú ar bhearta le fás agus poist a uasmhéadú. Is iad na FBManna na hinnill don fhás agus cruthú post."

Dúirt an tAire Bruton: "Mura bhféadfadh gach FBM san AE ach post nua amháin a chruthú, chruthófaí 23 milliún post ar fud an AE. Táim ag tnúth le plé táirgiúil ar conas is féidir le Rialtais an AE an cúnamh is fearr a thabhairt dár bhfiontraithe chun aghaidh a thabhairt ar an dúshlán seo. "


A CHRÍOCH SIN

Teagmhálacha

Doiciméid

Back to top IE