Fianáin ar shuíomh gréasáin na hUachtaránachta AE

Úsáidimid fianáin chun gur fearr a éireoidh le do chuairt ar ár suíomh.  Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do shocruithe fianán aon uair.

 Ar ais Comhroinn 

Pléann Airí AE conas poist agus fás a chothú ó infheistíocht nuála agus taighde AE

Preaseisiúint: 01.05.2013, 14:23 GMT

compet

Comhaontú a chur chun cinn ar Fhís 2020 - fócas soiléir an chéad lá den chruinniú den Chomhairle Iomaíochais i mBaile Átha Cliath.

Ní mór d'Airí Taighde agus Nuála an AE díriú ar chruthú post a uasmhéadú ó na billiúin a chaitear gach bliain laistigh den AE ar thaighde agus ar nuáil, de réir an Aire Stáit um Thaighde agus Nuáil, Seán Sherlock, TD.

Bhí an tAire Sherlock sa chathaoir ar chruinniú d’Airí Taighde agus Nuála an AE i gCaisleán Bhaile Átha Cliath inniu. Ba é seo an chéad lá de chruinniú neamhfhoirmiúil dhá lá Chomhairle Iomaíochais an AE, atá á reáchtáil mar chuid d'Uachtaránacht na hÉireann ar an Aontas Eorpach. Beidh dara lá na Comhairle Iomaíochais ar siúl amárach nuair a bheidh an tAire Post, Fiontar agus Nuála, Richard Bruton TD ina chathaoirleach ar chruinniú d’Airí Fiontraíochta agus Tionscail an AE.

Le linn Chomhairle an lae inniu, phléigh na hAirí an dóigh is fearr chun poist agus fás eacnamaíoch a chruthú ó na billiúin Euro d’infheistíochtaí bliantúla atá á gcaitheamh ar thaighde agus nuáil laistigh den AE. Labhair Coimisinéir AE um Thaighde agus Nuáil, Máire Geoghegan-Quinn, leis an gcruinniú freisin.

An tAire Sherlock - "Tá taighde agus nuáil lárnach do chruthú post agus fás eacnamaíoch, ar tosaíochtaí iad araon d’Uachtaránacht na hÉireann. Is réimsí iad ina gcaitheann an earnáil phoiblí agus an earnáil phríobháideach san AE go leor billiún gach bliain. Sin é an fáth gur iarr mé ar Airí AE teacht go Baile Átha Cliath,  conas is féidir linn cruthú post agus fás eacnamaíoch a uasmhéadú as an gcaiteachas bliantúil ollmhór seo. "

Fuair ​​na Airí cur i láthair ó roinnt saineolaithe Éireannacha i dtaighde agus nuáil. Thug an tOllamh Fergus Shanahan, atá ina Chathaoirleach ar Roinn an Leighis i gColáiste Ollscoile Chorcaí (UCC) agus freisin Stiúrthóir Ionad Cógasbhitheach an Bhia UCC, peirspictíocht dhuine acadúil a bhfuil baint aige le taighde nuála. Labhair an Dr Martin Curley, Stiúrthóir Intel Labs Europe faoi thráchtálú taighde agus nuála. Thug an Dr Kai Engel, Comhpháirtí in A.T. Kearney GmbH forbhreathnú ar na saincheisteanna a bhíonn os comhair FBManna na hEorpa atá páirteach sa nuáil.

An tAire Sherlock - "Bhain ár bplé le roinnt saincheisteanna tábhachtacha, ina measc leibhéil níos airde rannpháirtíochta i gcláir T & F a bhaint amach agus conas is fearr a chuirfidh ollscoileanna na hEorpa nuáil chun cinn. Phléigh muid freisin dea-chleachtais "bainistíochta nuála" do FBManna agus feabhas a chur ar éifeachtacht na dtacaíochtaí poiblí nuála do FBManna. "

"Tá faoi Uachtaránacht na hÉireann fós comhaontú polaitiúil a bhaint amach ar mhoiniú Fhís 2020 roimh dheireadh an Mheithimh. Tosaíochtaí eile d'Éirinn i réimse an taighde agus na nuála, sin an Limistéar Eorpach Taighde a chríochnú agus méadú cumas nuála na FBManna."

Léigh tosaíochtaí Uachtaránacht na hÉireann don chomhairle Iomaíochais i gclár Uachtaránacht na hÉireann.

 

A CHRÍOCH SIN

Teagmhálacha

Doiciméid

Back to top IE