Fianáin ar shuíomh gréasáin na hUachtaránachta AE

Úsáidimid fianáin chun gur fearr a éireoidh le do chuairt ar ár suíomh.  Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do shocruithe fianán aon uair.

 Ar ais Comhroinn 

An cumas 23 milliún post a chruthú ag FBManna an AE

COMPET: 03.05.2013, 15:15 GMT

compet

Airí Fiontar an AE ag díriú ar FBManna a chumasú le fás agus cruthú poist a thiomáint le linn plé táirgiúil ar chóipcheart agus an Margadh Aonair Digiteach.

Tá ról lárnach ag FBManna na hEorpa le dúshláin eacnamaíocha an AE a réiteach agus tá an cumas acu 23 milliún post a chruthú, de réir an Aire Post, Fiontar agus Nuála Richard Bruton TD.

Bhí an tAire Bruton ag labhairt tar éis dó bheith sa chathaoirl ar chruinniú d'Airí Fiontraíochta agus Tionscal an AE i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Bhí an cruinniú ar an dara lá de chruinniú
neamhfhoirmiúil dhá lá de Chomhairle Iomaíochais an AE, á reáchtáil mar chuid d'Uachtaránacht na hÉireann ar an Aontas Eorpach. Phléigh na hAirí conas a chur ar chumas na FMBanna fás agus cruthú post na hEorpa a thiomáint.

Chuala na hAirí ó roinnt de na húdaráis tosaigh ar FBManna. I measc na gcainteoirí bhí an tOllamh Josh Lerner, Ollamh Baincéireachta Infheistíochta ag Harvard Business School a labhair ar rochtain FBManna ar mhaoiniú; iar-bhuaiteoir Éireannach Fiontraí na Bliana, Liam Shanahan, a d'aithin na bearta lárnacha atá ag teastáil le haghaidh FBManna a idirnáisiúnú agus an tOllamh Thomas Cooney ó Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (DIT) a labhair ar an tslí a dtiomáineann cathracha agus réigiúin fás agus poist. Bhí an Leas-Uachtarán agus Coimisinéir Tionscal agus Fiontraíocht Antonio Tajani mar ionadaí ag an gCoimisiún Eorpach.

Dúirt an tAire Bruton: "Toisc go bhfuil Uachtaránacht na hÉireann ar an AE dírithe ar chobhsaíocht, poist agus fás, tá tionscnaimh chun cabhrú le FBManna ar bharr mo liosta tosaíochta. Is iad na FBManna na innill d'fhás eacnamaíoch agus cruthú post. Dá bhféadfadh gach SME san AE post nua amháin a chruthú, chruthófaí 23 milliún post ar fud an AE. Sin é an fáth a thug mé shaineolaithe idirnáisiúnta tosaigh ar FBManna gCaisleán Bhaile Átha Cliath inniu le plé le hAirí Fiontair an AE. "

"Tar éis Chomhairle an lae inniu, tiomseoidh mé an chuid is fearr de na smaointe nua le haghaidh tacaíochta FBM agus cruthú post agus ag obair le hAirí Fiontair eile an AE ar a gcur i bhfeidhm."

An tAire Bruton - "Cheana féin tá roinnt buanna luachmhara bainte amach ag Uachtaránacht na hÉireann do FBManna: tá na ceanglais iniúchta do FBManna le laghdú agus ardaíodh an sprioc rannpháirtíochta do FBManna i gclár nuálach an AE Fís 2020 ó 15 go 20%."

"Tá obair ag leanúint freisin le comhaontú maidir leis an gClár um Iomaíochas agus FBManna (COSME) a ​fháil. Beidh mé ag lorg gach deise chun leasanna FBManna san Eoraip a chothú agus chun a chinntiú gur féidir leo an tairbhe is mó is féidir a bhaint as an maoiniú atá ar fáil faoi na cláir seo, go háirithe i ndáil le leathnú na scóip do rannpháirtíocht i ngníomhaíocht taighde agus nuála. "

"Chomh maith leis an Aire Sherlock, bhí mé i mo chathaoirleach chomh maith le plé táirgiúil ar shaincheisteanna cóipchirt. Leanann sé seo glaonna ó cheannairí AE le Margadh Aonair Digiteach a bhrostú isteach roimh 2015. Sa chomhthéacs seo, d'iarr an Chomhairle Eorpach córas cóipchirt na hEorpa a nuachóiriú chun go mbeidh sé oiriúnach don fheidhm aige don ré dhigiteach. "

"Bhí plé an lae inniu an-táirgiúil agus cabhróidh sé, tá mé ag súil, chomh maith le plé níos leithne geallsealbhóirí an Choimisiúin Eorpaigh, linn dul chun cinn ar an gceist thábhachtach seo a bhaint amach."

An tAire Bruton - "Don am atá fágtha inár nUachtaránacht leanfar lenár bhfócas ar thorthaí a chuirfidh lenár gcuspóirí lárnacha, cobhsaíocht, fostaíocht agus fás eacnamaíoch ar fud an AE a thabhairt i gcrích."

Léigh tosaíochtaí Uachtaránacht na hÉireann don chomhairle Iomaíochais i gclár Uachtaránacht na hÉireann.

A CHRÍOCH SIN

Teagmhálacha

Doiciméid

Back to top IE