Fianáin ar shuíomh gréasáin na hUachtaránachta AE

Úsáidimid fianáin chun gur fearr a éireoidh le do chuairt ar ár suíomh.  Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do shocruithe fianán aon uair.

 Ar ais Comhroinn 

Clár Beartais Uachtaránacht na hÉireann - "Ar mhaithe le Cobhsaíocht, Fás & Poist"

Presseisiúint: 09.01.2013, 11:00 GMT

agri, cge, cgg, compet, ecofin, envi, epsco, eycs, jha, tte

Seachtain na gcuairteanna go Baile Átha Cliath ón Uachtarán Van Rompuy agus ó Choláiste na gCoimisinéirí faoi stiúir an Uachtaráin Barroso, tá Clár mionsonraithe Uachtaránacht na hÉireann "Ar mhaithe le Cobhsaíocht, Fás & Poist" le léamh anois ag eu2013.ie

Sheol Uachtaránacht na hÉireann a clár beartas mionsonraithe inniu dá sé mhí in oifig, “Ar mhaithe le Cobhsaíocht, Fás & Poist”.

Tá an clár ar fáil le híoslódáil anseo, agus leagann sé amach prionsabail lárnacha na hUachtaránachta:

  • Téarnamh atá dírithe ar dhaoine, is a ceapadh le bheith buan
  • Infheistíocht i bhfás don fhostaíocht agus in acmhainní na hEorpa
  • An Eoraip agus an domhan: rannpháirtíocht bua-bua lenár gcomhpháirtithe

Enda Kenny TD, Taoiseach: Is é seo an doiciméad beartais treorach againn le haghaidh Uachtaránacht tíre téarnaimh atá i gceannas ar théarnamh san Eoraip. Tá tús curtha againn cheana féin lenár gcuid oibre agus leanfaimid an clár seo ar mhaithe le cobhsaíocht, poist agus fás. Ní chaillfimid nóiméad chun é sin a dhéanamh - anois an t-am leis an méid a chomhaontaíomar le chéile a chomhlíonadh.

Sa chlár leagtar amach go mionsonraithe tosaíochtaí reachtaíochta agus eile i ngach cumraíocht de Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Is féidir na príomhthosaíochtaí a achoimriú mar seo a leanas:

1.  Cobhsaíocht a dhaingniú

Nocht an ghéarchéim gheilleagrach agus airgeadais na laigí in ailtireacht eacnamaíoch agus airgeadaíochta na hEorpa. Beimid ag plé leis na ceisteanna práinneacha, gearrthéarmacha, ach tá sé chomh tábhachtach céanna d'Uachtaránacht na hÉireann dúshraith inmharthana don chobhsaíocht a bhunú. Tá na fothaí sin atá leagtha amach ag Comhairlí Eorpacha i ndiaidh a chéile, go háirithe san Aontas Baincéireachta, ag próiseas an tSeimeastair Eorpaigh agus sa chéad chéim eile leasuithe ar an Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta mar atá leagtha amach ag Comhairle Eorpach na Nollag 2012. 

     2. Infheistíocht i bpoist inbhuanaithe agus i bhfás

Ní mór don AE a dhícheall a dhéanamh le gur féidir poist a chruthú agus fás inbhuanaithe a chinntiú. Caithfidh Uachtaránacht na hÉireann a dúthracht ar chomhaontú ar mholtaí a dhéanfaidh fíor-dhifríocht do shaoránaigh agus do chruthaitheoirí post. I gcás na hÉireann mar Uachtaránacht, ní mór don chéad chéim eile de théarnamh na hEorpa Margadh Aonair na todhchaí a ghabháil - lena n-áirítear Margadh Aonair Digiteach - agus ní mór aire a tharraingt ar an chéad ghlúin eile trí dhul i ngleic le dífhostaíocht na n-óg. 

D'fhonn an AE a ullmhú dá ról iomlán, ba chóir comhaontú ar an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil 2014-2020 (CAI) a bhaint amach a luaithe is féidir. Oibreoidh  Uachtaránacht na hÉireann go dian leis an Uachtarán Van Rompuy agus a comhpháirtithe, chomh maith le Parlaimint na hEorpa, ar chomhaontú idir-institiúideach na n-ionstraimí éagsúla a chuirfidh ar chumas an AE maoiniú a rolladh amach go pras le poist agus fás a spreagadh. Neartóidh na hionstraimí sin cumais taighde agus nuála an AE, cuirfidh siad an comhtháthú chun cinn agus treiseoidh siad le hinfheistíocht chliste inár n-acmhainní nádúrtha ar muir is ar tír. 

         3. An Eoraip agus an domhan

Caithfidh an Eoraip breathnú taobh amuigh dá teorainneacha agus dul i gcomhar lena comhpháirtithe domhanda. Mar Uachtaránacht, tacóidh Éire go gníomhach leis an Ardionadaí do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála agus leis an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí chun éifeachtacht agus  comhsheasmhacht bheartas eachtrach an AE a neartú, ag freagairt ar dhúshláin mhóra slándála agus sa bheartas eachtrach. Bainfimid úsáid as ár nUachtaránacht ar an mbealach sin chun ár gcion a fheabhsú sa tóir ar an daonlathas, an tsíocháin, agus an rathúnas. Fairis sin tá Éire ag tnúth leis an AE a ionadú le haghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhomhanda, ina measc ocras, bochtanas agus athrú aeráide.

Mar chuid dá hiarracht ar son na cobhsaíochta, post agus fáis, tabharfaidh Uachtaránacht na hÉireann tús áite do chomhaontuithe trádála déthaobhacha lenár gcomhpháirtithe lárnacha, ina measc Stáit Aontaithe Mheiriceá. Ba chóir go nginfeadh comhaontuithe den sórt sin buntáistí dearfacha do chách atá bainteach leo agus deiseanna níos nuaí agus níos mó a chur ar fáil.

Teagmhálacha

Doiciméid

Back to top IE