Fianáin ar shuíomh gréasáin na hUachtaránachta AE

Úsáidimid fianáin chun gur fearr a éireoidh le do chuairt ar ár suíomh.  Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do shocruithe fianán aon uair.

 Ar ais Comhroinn 

25 Céim chun Cinn a bhain eu2013ie amach

Gné: 28.06.2013, 18:00 GMT

agri, cge, cgg, compet, ecofin, envi, epsco, eycs, jha, tte

Le linn na seachtaine deiridh d'Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an AE liostaíomar 25 céim chun tosaigh a baineadh amach faoinár gclár cobhsaíochta, post agus fáis.

Uimh.1: POIST & FÁS Sainordú AE-SAM do chainteanna trádála. Acmhainneacht do 400,000 post breise san AE

Uimh.2: POIST & FÁS cuid de chlár oibre trádála AE níos leithne is ea an sainordú AE-SAM. Idirbheartaíocht leis an tSeapáin seolta & dul chun cinn déanta le Ceanada.

Uimh.3: POIST & FÁS Comhaontú ar an Ráthaíocht Óige agus € 6bn mar chiste taca dó

Uimh.4: COBHSAÍOCHT Bainc níos láidre is maoirseacht níos láidre acu trí SSM agus CRD4

Uimh.5: COBHSAÍOCHT Buiséadú níos fearr do chobhsaíochta, fás agus poist tríd an Dáphaca & Seimeastar na hEorpa

Uimh.6: POIST & FÁS Dul chun cinn mór ar phríomhthionscnaimh sa Chlár Digiteach, lena n-áirítear cosaint sonraí agus r-aitheantas

Uimh.7: POIST & FÁS trínár n-acmhainní nádúrtha – Comhaontas Taighde an Aigéin Atlantaigh seolta

Uimh 8: JOBS & FÁS FÓCAS AR FBManna. Rómhaorlathas laghdaithed trí Threoracha  Cuntasaíochta agus Trédhearcachta

Uimh.9: POIST & FÁS Margadh Aonair curtha chun cinn trí rialacha nua-aimseartha um chúnamh stáit

Uimh.10: POIST & FÁS Cearta tomhaltóirí feabhsaithe, amhail rialacha nua creidmheasa morgáiste

Uimh.11: POIST & FÁS cearta tomhaltóirí feabhsaithe réiteach díospóide ar líne/as lín

Uimh.12: POIST & FÁS d’oideachas agus soghluaisteacht. Aitheantas níos fearr do cháilíochtaí gairmiúla

Uimh.13: POIST & FÁS tríd an gciste speisialta tacaíochta FBM  € 2 billiún COSME

Uimh.14: POIST & FÁS trí threoirlínte TENT comhaontaithe, le bonneagar iompair an AE a fhorbairt

Uimh.15: POIST NÍOS FEARR sábháilteacht oibrithe feabhsaithe trí dhlíthe nua do mharaithe, oibrithe taiscéalaíochta, tiománaithe agus fostaithe port

Uimh.16: COMHSHAOL céim nua i mbeartas comhshaoil ​​an AE leis an 7ú Clár Gníomhaíochta Comhshaoil

Uimh.17: AE AGUS A CHOMHARSANA Dul chun cinn maith ar mhéadú, an AE le fáilte a chur roimh an gCróit an 1 Iúil

Uimh.18: FORBAIRT Dul chun cinn ar ghuth aontaithe do chreat forbartha iar-2015, cúnamh do Mhailí atosaithe

Uimh.19: POIST & FÁS trí eochairbhearta oideachas agus soghluaisteacht amhail Erasmus+

Uimh.20: POIST & FÁS tríár n-acmhainní nádúrtha - leasuithe móra ar CBT agus CBI

Uimh.21: POIST & FÁS trí dheiseanna níos mó i soláthar poiblí an AE, ar fiú 18% d’OTI an AE iad

Uimh.22: POIST & FÁS do nuálaithe an AE leis an gClár Tacaíochta Taighde €70bn Fís 2020

Uimh.23: POIST & FÁS tríd an bPacáiste Comhtháthaithe

Uimh.24: POIST & FÁS  Comhaontú ar CAI, clár infheistíochta €0.96 trilliún an AE do 2014-2020

Uimh.25 Bhí i bhfad níos mó ná 25 Céim. Is féidir gach ceann de na 335 preaseisiúint ó eu2013ie a léamh anseo

Teagmhálacha

  • picture of Andrea Pappin, Urlabhraí Preasa na hUachtaránachta

    Andrea Pappin, Urlabhraí Preasa na hUachtaránachta

    T:

    M:

    E:

Doiciméid

Back to top IE