Fianáin ar shuíomh gréasáin na hUachtaránachta AE

Úsáidimid fianáin chun gur fearr a éireoidh le do chuairt ar ár suíomh.  Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do shocruithe fianán aon uair.

 Ar ais Comhroinn 

Radharc na Bruiséile ar an Uachtaránacht

Gné: 30.06.2013, 10:00 GMT

cgg

Tagann Uachtaránacht na hÉireann chun deiridh an deireadh seachtaine seo, tar éis sé mhí lán gníomhaíochta, ar éirigh thar barr leo. Comhaontuithe a baineadh amach ar nithe cosúil le leasú Talmhaíochta agus Iascaigh, teorainneacha ar bhónais baincéirí agus rialacha nua faoi thobac a rug na ceannlínte leo. Ach cad a bhí ar siúl taobh thiar de sin uile? Is sa Bhruiséil a tharla cuid mhaith den ghníomhaíocht, mar a raibh beagnach 2,000 cruinniú Uachtaránachta faoi chathaoirleacht na bhfeidhmeannach Éireannach. Is i mBuanionadaíocht na hÉireann chuig an AE atá na stáitseirbhísigh sin lonnaithe.

Ó 1 Eanáir i leith tá feidhmeannaigh na hÉireann i gceannas ar idirbheartaíochtaí idir Bhallstáit an AE, iad mar ionadaithe na Comhairle ag socrú comhaontuithe, agus iad i gcaidreamh leis na hinstitiúidí eile. Ba ghá pleanáil chúramach, uaireanta an chloig fada, tiomantas agus scil.

"Taithí uathúil"

I gcás go leor acu, ar cheann de na gnéithe ba shuimiúla agus ba dhúshlánaí san Uachtaránacht, sin  cathaoirleacht ar chruinnithe  tríthaobhacha - na cruinnithe idirbheartaíochta idir Uachtaránacht na hÉireann, Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún Eorpach le teacht ar chomhaontú maidir le dlíthe an AE. Le linn a maoirseachta bhí Uachtaránacht na hÉireann i gceannas ar líon mórthaibhseach 349 cruinniú mar sin, as ar tháinig comhaontuithe ar go leor comhad suntasach - i rith na seachtaine seo caite, mar shampla, comhaontuithe ar bhuiséad fadtéarmach an AE do na seacht mbliana atá romhainn, leasú an CBT , buiséad fadtéarmach an AE do thaighde agus nuáil (Fís 2020,) Erasmus+, agus an Áis um Nascadh na hEorpa.

"Tá sé ríshuimiúil a fheiceáil conas a dhéantar reachtaíocht an AE agus ní bhíonn an deis sin dáiríre agat ach mar Uachtaránacht na Comhairle" a deir Méabh Ní Dhrisceoil a bhí ag obair ar idirbheartaíocht le  ciste nua ollmhór atá tiomnaithe do thionscadail nuálacha agus taighde AE le haghaidh na seacht mbliana atá romhainn (Fís 2020) a thabhairt ar an saol.


Méabh Ní Dhrisceoil  - "Tá sé ríshuimiúil a fheiceáil conas a dhéantar reachtaíocht an AE agus ní bhíonn an deis sin dáiríre agat ach mar Uachtaránacht na Comhairle"


Bhain Ger Moore, atá i gceannas ar an earnáil um Cheartas agus Gnóthaí Baile sa Bhuanionadaíocht, taitneamh freisin as an gcaibidlíocht thríthaobhach: "Ní féidir leat riamh a bheith 100% cinnte teacht ar chomhaontú nuair a théann tú isteach sa chruinniú tríthaobhach" a dúirt sí. Do Ger, buaicphointe ar leith ab ea aontú a fháil ar rialacha AE maidir le Rochtain ar Dhlíodóir.

Bhí Éire ina cathaoirleach ar 54 Comhairle Aireachta iomlána ó mhí Eanáir agus do bhall den Fhoireann Iompair Lydia Rooney, tháinig a sméar mhullaigh ag tús an Mheithimh ag an gcruinniú d'Airí Iompair an AE. "Bhí sé an-sásúil toradh ár gcuid oibre a fheiceáil agus na hAirí ag glacadh reachtaíochta  ar chaitheamar an oiread sin ama ag obair uirthi le míonna beaga anuas".

Ach ní hobair gan aon súgradh a bhí ar siúl sa Bhruiséil. Luann Niamh O'Donnellan an chuimhne is ansa léi gur rith sí rás 20K na Bruiséile mar chuid d'fhoireann Uachtaránacht na hÉireann! "Is dócha nach rachaidh mé níos gaire do bheith ag rith ar son na hÉireann sna Cluichí Oilimpeacha", ar sise. Rith an fhoireann, ina raibh oifigigh ón mBuanionadaíocht, Éireannaigh atá ina gcónaí agus ag obair sa Bhruiséil, agus daoine eile ó institiúidí an AE, i gcabhair ar Fhondúireacht Ospíse na hÉireann agus bailíodh go maith os cionn € 12,000 in urraíocht.

Go deimhin, iarracht ollmhór foirne a bhí san Uachtaránacht ar fad. Luaigh go leor daoine san  Ionadaíocht an timpeallacht oibre dhearfach agus an cheannaireacht sa Mhisean. Dúirt Buanionadaí na hÉireann chuig an AE, an Ambasadóir Rory Montgomery, a bhí ina chathaoirleach ar chruinnithe  Ambasadóirí an AE i rith na hUachtaránachta: "Tá áthas orm a bheith in ann a rá gurb iad na comhghleacaithe den scoth atá againn sa Bhuanionadaíocht faoi deara cuid mhór de na héachtaí iontacha a bhain Uachtaránacht na hÉireann amach le sé mhí anuas, agus an eitic oibre iontach foirne a bhí againn le linn na hUachtaránachta ar fad. Chomh maith leis na hoifigigh sin a bhí bunaithe sa Bhruiséil cheana féin, a thug leo a gcuid eolais agus taithí ar na hinstitiúidí, thug na  haghaidheanna nua a tháinig i mí Mheán Fómhair díograis agus le fuinneamh a chuaigh i bhfeidhm ar an mBuanionadaíocht i rith na hUachtaránachta go léir.   

Focail Chomhairle

Is féidir le foireann na Buanionadaíochta a mheas anois gur seanfhondúirí Uachtaránachta iad féin, mar sin cén chomhairle a thabharfaidís d'Uachtaránachtaí feasta? Chomhairligh an tAmbasadóir Hanney dóibh siúd a leanfaidh: "Bí ullamh.  Tá cuid mhaith de rath na hUachtaránachta atá bunaithe ar an ullmhúchán láidir sna míonna sula dtéann tú i gcathaoir Coreper. Chomh maith leis sin, mar gheall ar dhéine ualach oibre na hUachtaránachta, is tábhachtach roinnt ama a thabhairt duit féin chun do scíth a ligean. "

Molann Sarah Holden, atá mar chuid den rannóg atá freagrach as obair a chomhordú i réimsí ar nós Iascaigh, Iompair agus Comhshaoil, a bheith ullamh chun codladh a ghlacadh aon uair is féidir leat í a fháil: "tabhair leat mála codlata chuig an obair!" an focal comhairle uaithi.

Bogadh Ar Aghaidh

I gcás go leor, is ionann deireadh na hUachtaránachta agus bogadh ar aghaidh go dtí dúshláin agus deiseanna nua. Fillfidh roinnt acu ar a ranna i mBaile Átha Cliath agus beidh daoine eile ag dul chuig poist thaidhleoireachta nua, ach i gcás go leor acu, tabharfaidh deireadh na hUachtaránacht deis le saoire a ghlacadh atá tuillte go maith tar éis sé mhí dianoibre. Dar le Breda O'Brien, a bhí bainteach go mór freisin le caibidlíocht Fís 2020 "Tabharfaidh deireadh na hUachtaránachta an deis dom faoi dheireadh le haithne a chur ar an mBruiséil i gceart, 11 mhí tar éis dom bogadh anseo!" "Is breá liom an Bhruiséil agus bhí an Uachtaránacht ar fheabhas, agus mar sin beidh an-bhrón orm an áit a fhágáil" a dúirt Lydia Rooney, a bheidh ag bogadh go Londain anois.

 

Teagmhálacha

Doiciméid

Back to top IE