Fianáin ar shuíomh gréasáin na hUachtaránachta AE

Úsáidimid fianáin chun gur fearr a éireoidh le do chuairt ar ár suíomh.  Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do shocruithe fianán aon uair.

 Ar ais Comhroinn 

Torthaí ar Chobhsaíocht, Poist & Fás: Cuireann an Taoiseach torthaí Uachtaránacht na hÉireann & comhaontú CAI os comhair Pharlaimint na hEorpa

Preaseisiúint:: 01.07.2013, 16:00 GMT

agri, cge, cgg, compet, ecofin, envi, epsco, eycs, jha, tte

Dé Máirt 2 Iúil: Labhair an Taoiseach le Parlaimint na hEorpa inniu i Strasbourg ar thoradh agus éachtaí Uachtaránacht na hÉireann ar an gComhairle.

Dhírigh an díospóireacht le FPEanna freisin ar an gcomhaontú a chaibidligh Uachtaránacht na hÉireann ar an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI), clár infheistíochta € 960bn an AE do 2014-2020, roimh vótáil na Parlaiminte ar an CAI Dé Céadaoin.

Ag labhairt dó roimh imeacht dó go Strasbourg, dúirt an Taoiseach:

"Nuair a labhair mé leis an bParlaimint go luath i mí Eanáir, leag mé amach ár dtosaíochtaí ar Chobhsaíocht, Fás agus Poist agus ár dtiomantas oibriú go dlúth leis an bParlaimint i rith na hUachtaránachta againne.

Tá bród orm a rá gur bhain muid amach  ma huaillmhianta a leagadh amach inár gclár sé mhí, agus muid ag obair lenár gcomhpháirtithe agus le hinstitiúidí eile an AE, go háirithe leis an bParlaimint seo. Léirigh na torthaí dearfacha uile a baineadh amach gur féidir leis an Eoraip saothar a chur i gcrích dá cuid saoránach. 

Scaoilfidh an comhaontú polaitiúil maidir leis an CAI maoiniú do réimse beart chun fás a spreagadh agus chun díriú ar dhífhostaíocht na hóige san AE.  Comhaontú maith don Eoraip is ea é agus tá súil agam go dtabharfaidh an Pharlaimint a toiliú dó sa vótáil Dé Céadaoin. "


Roimh an díospóireacht, bhí cruinniú déthaobhach ag an Taoiseach le hUachtarán Pharlaimint na hEorpa, Martin Schulz. Tar éis an phlé bhí preasagallamh leis an Taoiseach agus an tUachtarán Schulz.

A CHRÍOCH SIN 

Teagmhálacha

  • Elaine Gunn, An Fhoroinn um Ghnóthaí AE agus Comhordú

    T:

    M:

    E:

Doiciméid

Back to top IE